Fyzika, Matematika

Záření absolutně černého tělesa xls

Vactrain - Maglev ve vzduchoprázdnu - článek co jsem našel

Praktika na MFF obecna fyzika (2006-2007) + úvod do praktické fyziky (2003_Kusák and 2005)

Státnice MFF-Fyzika

Hlavní web - Databáze studijních materiálů Obecná fyzika Bc + MGR Astronomie a meteorologie a další různé

Ludolfovo číslo na 16 000 míst

Eulerovo číslo na 100 000 míst (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/htmltest/rjn.html)

Seznam nejbližších hvězd (http://www.astro.pef.zcu.cz/)

Seznam nejjasnějších hvězd (http://www.astro.pef.zcu.cz/)

Seminárka z fyziky - Sluneční soustava (2005)

Vyzařování absolutně černého tělesa (2006)

Obrázky blesků, Slunce, hvězd, ohně

Teplota plamene

Představa vlaku ve vakuovém tunelu hnaném tensorem hmotnosti (Uděláno v Delphi7, 2008)

(Vlak držen od podlahy i stěn a hnán silovým polem dopředu/dozadu, přetížení vyrovnává vyrovnávací záření,

redukce tlaku v tunelu na 0,0001 Pa řádově, výkon řádově TW)

Fractal až 2^30 interaci, ve větším a menším rozlišení, číslo ve jménu souboru zamená 2^n iterací, časem se výpočet dost prodlužuje, max jde 2^32 iterací (delphi integer)

Fractal - vypočtení jednotlivých bodů (2010) (Starší z 2008 podivně udělané)

(Osy problematické, rozlišení 4800x4800, 131 072 iterací, vytvoření textového souboru přes 30 hod trvalo)

Eta Carinae (Bc práce) (2008 - 2009)

Gama záblesky (Diplomová práce a dál) (2010 - 2012)